تعیین وقت

لطفا از فرم زیر برای تعیین وقت استفاده نمایید.
توجه داشته باشید که زمان به وقت ونکوور کانادا می باشد. در صورتی که از ایران اقدام به تعین وقت میکنید نسبت به تبدیل زمان دقت کنید.
Appointment Calendar Powered By: AppointZilla

احساسات و آسیب پذیری ها:قسمت دوم

احساسات و آسیب پذیری ها(قسمت2): وقتی از عشق مورد نظر خود باز می مانیم …

احساسات و آسیب پذیری ها: قسمت اول

احساسات و آسیب‌پذیری‌ها:قسمت اول برای این كه عشق را احساس كنیم، به …

بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی در حوزه بهداشت و درمان

چکیده این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی …