All Articles

 

Childhood Trauma

The role of childhood trauma on health and diseases

Introduction

Traumatic events of the earliest years of infancy and childhood are not lost but, like a child’s footprints in wet cement, are often preserved lifelong. Time does not heal the wounds that occur in those earliest years; time conceals them. They are not lost;
 

they are embodied. Only in recent decades has the magnitude of the problem of developmentally damaged humans begun to be recognized and understood.
The influence of childhood experience, including often-unrecognized traumatic events, is as powerful as Freud and his colleagues originally described it. That influence is long lasting, and the researchers describe the intermediary mechanisms, the neural pathways, that these stressors activate for their clinical manifestation.

Read More

Family Counselling

مشاوره خانواده

Therapist-with-man,-woman-clients-during-couple-counseling-session-000059005610_XXXLarge

مشاوره خانواده و ازدواج

مشاوره، رواندرمانی و روانکاوی

در زیر تعاریف و تفاوتهای عبارات فوق را به صورت بسیار مختصر و در حد قابل فهم برای همه عزیزان ارایه می نماییم. بنابر این انتظار تعاریفی که در کتب درسی ارایه میگردد در اینجا نمی رود

مشاوره چیست؟

مشاوره به معنی ارایه طریق و یا ارایه راه حل های مختلف با توجه به توانمندیها و شرایط فرد مشاوره گیرنده در مورد یک مشکل خاص. و یا می توان گفت مشاوره به معنی راهنمایی یک فرد برای حل یک مشکل و یا چگونگی برخورد با آن مسئله. برای مثال راهنمایی یا مشاوره به یک مادر به منظور چگونگی برخورد با کودک لجباز و یا شوهری که پس از پایان کار روزانه اش دیر به منزل میرود . در مشاوره و یا به طور کلی در هر روش روانشناسی مسولیتی متوجه مشاور و یا درمانگر نیست. بنابر این فرد مشاوره گیرنده با توجه به درک و استنباط خود باید از برداشتی که از مشاوره داشته بهره بگیرد. و البته مشاور و یا روانشناس باید فردی آگاه در علم خود و همچنین دارای وجدان اخلاقی و معتقد باشد و بر احساسات خود در هنگام مشاوره و یا درمان کنترل داشته باشد

Read More

Depression

افسردگی

Gathering and compilation:

Dr. Marzieh Ahankoob

Depression and physical illness

Part 1

What is Depression?

People casually use the phrase, “I’m so depressed!” to say they are feeling down. But a temporary case of the blues - something we all experience has nothing to do with real depression. True depression is not the blues, sadness or even grief. It is overwhelming despair so bleak that people who have experienced it say that it is the worst pain they have ever endured. Depression is a treatable mental illness. While there have been changes in people’s attitudes, the stigma associated with mental illnesses has meant that many people with depression never seek treatment. Yet, those who do have an excellent chance of recovery. Researchers estimate that people who receive treatment for depression respond well.

Read More

Obsession

وسواس

تعریف وسواس و افکار مزاحم

وسواس یک فشار فکری است برای ادامه یک فکر یا یک عمل که فرد به غیر منطقی بودن آن واقف است اما قادر به توقف آن نیست . به عبارتی وسواس دو نوع است

1.وسواس فکری و آن یعنی فکری که فرد علی رغم میل خود مرتبا" در ذهن خود به آن مشغول است و قادر به رهایی از آن نیست و همیشه سعی دارد به نتیجه ای برسد که چنین نتیجه ای هیچ وقت حاصل نمی شود. در نتیجه فرد در مسایل و امورات زندگی خود نمی تواند هیچ تمرکزی داشته باشد. وسواس فکری می تواند در ارتباط با وقایع گذشته و یا کارهایی که در حال حاضر در دست اقدام دارد را شامل شود اما هیچ وقت به هیچ نتیجه عملی نرسد. نمونه هایی از افکار وسواسی میتوانند افکار مداوم در مورد اتفاقات ناگوار، نگرانی در مورد مرگ نزدیکان و عزیزان، در ذهن خود مرتبا" صلوات فرستادن به این دلیل که مبادا کم باشد و یا درست صلوات نفرستاده باشم، ضرب یا تفریق اعداد در ذهن بطور مکرر اما بدون قانع شدن، و غیره. بنابراین وسواس فکری یعنی یک فشار حسی و یا یک حس اجباری که باعث می شود فرد وسواسی افکاری را بدون نتیجه ادامه بدهد و معمولا" بسختی قادر به توقف آن هستند، و شاید هم هیچ وقت نتوانند آن را متوقف کنند در نتیجه بیشتر تسلیم آن گردند

Read More

Shyness

خجالت

Shy-boy-000014131073_Full

خجالت و ترسهای اجتماعی

خجالت یک حالت روانی است که فرد در بیان احساسات و خواسته های خود در بعضی از جمع ها دچار ترس و عدم تعادل روانی و جسمانی می گردد. برای مثال ترس از وارد شدن در جمعی که تعدادی افراد آشنا و یا ناآشنا در آنجا حضور دارند. در واقع میتوان با چنین تعریفی خجالت را مترادف با ترس دانست(در این جا خجالت زیر مجموعه ترس میباشد. در واقع ترس معانی وسیعتری را دارا میباشد.). خجالت را میتوان به نوعی عدم اعتماد به نفس در روابط اجتماعی دانست.

علل خجالت و ترس از جمع:

علت ترس و یا خجالت در جمع و ابراز وجود در آن بر می گردد به تجربیات تلخ گذشته و تربیت دوران کودکی فرد. افرادی که در دوران کودکی والدین خشن و سختگیر داشته اند و آن والدین در تربیت کودکان خود از آداب و معاشرت سختگیرانه استفاده نموده اند مستعد خجالت و ترس در جمع می شوند. البته کودکانی که در کودکی بسیار مودب می باشند و به دلیل مودب بودنشان از ابراز وجود خودداری می نمایند و والدین سختگیر اینگونه رفتارها را جزء ویژگیهای مثبت کودکان خود می نامند نیز ممکن است اینگونه رفتارها را در آینده از خود بروز دهند.

Read More

Self confidence

اعتماد به نفس

Superhero-000053022174_XXXLarge

اعتماد به نفس چیست ؟

عزت نفس"یک منبع انرژی است. یک چتر وسیعی است که" اعتماد به نفس " زیر سایه آن است . اعتماد به نفس یعنی دیدن خود به عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتنی و منحصر به فرد.

منحصر به فرد یعنی با توجه و در نظر گرفتن تفاوتها ی فردی به تعبیر دیگر اعتماد به نفس یعنی ان احساس و شناختی که از توانایی ها و محدودیت های بیرونی و درونی خود دارید.

بنا براین وقتی که اعتماد به نفس و خود باوری خود را بر اساس آن که و آن چه به راستی هستید و نه بر اساس موفقیت ها و دست یا بی ها یا شکست ها و ناکامی های خود بنا می کنید چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت . حال با توجه به مفاهیم بالا می توان گفت که اعتماد به نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید می شود نه از بیرون . اعتماد به نفس واقعی زاییده ی تعهد شما به خودتان است . این تعهد که هر ان چه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها و نیازهایتان برسید.

Read More

Anxiety

اضطراب و درمان آن

run-for-life-000044675552_Large

 اضطراب و انواع آن

همه ما در طول زندگی خود حداقل یکبار اضطراب را تجربه کرده ایم،اگرچه این اضطراب به حدی نبوده که نیاز به روانشناس یا روانپزشک داشته باشد. اضطراب به طور مستقیم با ترس از آسیب همراه است. هنگامی که ما با تهدید فیزیکی که می تواند آسیب جسمی جدی یا مرگ را به دنبال داشته باشد مواجه می شویم ، به صورت روانی و جسمی به این موقعیت پاسخ می دهیم. این پاسخ را پاسخ مقابله یا گریز می نامند. در یک بحران تهدید کننده ی زندگی، این پاسخ مبارزه یا مقابله می تواند زندگی ما را نجات دهد. در جهان متمدن ما ، تهدید فیزیکی جدی ممکن است وجود نداشته باشد. در عوض، ما با مشکلات پیچیده ی زندگی مواجهیم. این مشکلات یک تهدید است، اما معمولا یک تهدید فیزیکی نیست. ما ممکن است با از دست دادن شغل، داشتن ازدواج ناموفق، و یا شکست تحصیلی فرزندان در مدرسه مواجه باشیم. این مشکلات بیشتر تاثیر روانی دارد.

Read More

Please submit your rating below:

Your Name
Email
Title
Rating
Content
error: Content is protected !!