هر جلسه که به ما مراجعه می کنید یک قدم به بهبودی نزدیک تر می شوید.
شما تلاش کنید، ما نیز به شما کمک می کنیم.

  • خدمات روانشناختی فردی - گروهی
  • درمان مشکلات بالینی: افسردگی، اضطراب، ترس، وسواس، خشم، عصبانیت ...
  • حل اختلافات زناشویی، مهارت های سازگاری، خانواده درمانی
  • Dr. Ahankoob Nezhad
    708-1155 West Pender St,
    Vancouver, BC

احساسات و آسیب پذیری ها:قسمت دوم

احساسات و آسیب پذیری ها(قسمت2): وقتی از عشق مورد نظر خود باز می مانیم …

احساسات و آسیب پذیری ها: قسمت اول

احساسات و آسیب‌پذیری‌ها:قسمت اول برای این كه عشق را احساس كنیم، به …

بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی شغلی در حوزه بهداشت و درمان

چکیده این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و فرسودگی …